Busra Gursoy

Let me change your mind
Çok paran olacak.. onunla çok şey alabileceksin.İstediğin en büyük evi en son model arabayı,en tatlı yemeği,en modern kıyafeti ve en teknolojik eşyayı… O para size çok şeyler aldıracak. .Çok şeyler verecek size .Çok iş döndürecek Çok kandırarak bol kazandıracak işlerin peşine düşürecek.Çok değil en kısa zamanda paraya bakan eş ile evlenmek. Sonra zor da değil bacası para tüten evlerin içinde kişiliksiz şahıslar da yetiştirmek.Ve hiç de olmayacak bir şey değildi para için de yüzerken çaresizce ölmek..
Bir sürü kuru gürültü .
Sadece hayatımıza fazla olan yalnızlık kadar,
Çok bir şey yok hayatımızda.
ThemesLtd.com has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter